• jezyk polski
 •  
 • deutsch
 •  
 • english language
 • jezyk polski
 •  
 • deutsch
 •  
 • english language
 • Telefon czynny w godzinach
  od 08:00 do 22:00

  501 009 852

  skorzecin.domek@gmail.com

  Zadaj pytanie

  Strona główna / Regulamin

  Regulamin

  REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

  „ZŁOTA PLAŻA”

  1. Pobyt rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu według daty
  na wstępnym potwierdzeniu rezerwacji.

  2. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 50 % całkowitej należności za pobyt. Wpłata zadatku przez Gościa oznacza, iż akceptuje on przedmiotowy regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelewu należy dokonać w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji na konto: Bank Zachodni WBK S.A.: 21 1090 1160 0000 0001 1529 5179

  Pozostałe 50 % kwoty należy zapłacić u Kierownika Ośrodka gotówką w dniu przyjazdu.

  3. W przypadku anulowania rezerwacji, z winy Gościa, Złota Plaża zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa należnością według następujących zasad:

  - w okresie do 31 dni przed rozpoczęciem wczasów – 50 % kosztów

  - w okresie od 30 dni przed rozpoczęciem wczasów – 100 % kosztów

  Rezygnacja musi być potwierdzona pisemnie. Wymagamy przesłania zgłoszenia rezygnacji listem poleconym lub e-mailem.

  4. W przypadku skrócenia pobytu obowiązują identyczne reguły jak przy anulowaniu rezerwacji.

  5. W przypadku większych grup zorganizowanych ceny pozostawiamy do indywidualnego uzgodnienia!!!

  6. Kierownik Ośrodka pobiera kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja ta zostanie zwrócona  przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez Gościa.

  7. Osobą dokonującą rezerwacji domku w Ośrodku może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. Złamanie tej zasady grozi odmówieniem meldunku takiej osobie bez żadnych konsekwencji dla Ośrodka Wypoczynkowego „ZŁOTA PLAŻA”.

  8. Po przybyciu Gość ma obowiązek okazania potwierdzenia wstępnej rezerwacji oraz dowodu osobistego w celu dokonania meldunku w zarezerwowanym domku.

  9. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu oraz postępujące niezgodnie z zasadami współżycia społecznego zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.

  10. Dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana po wyrażeniu zgody przez Kierownika oraz za dodatkową opłatą od każdej osoby za każdą dobę.

  11. Gość nie ma prawa odstępować domku innym osobom nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę należną za pobyt.

  12. W momencie przekazania klucza do domku Goście stają się jego gospodarzami i utrzymanie czystości domku oraz tarasu leży w ich gestii.

  13. Uszkodzenia sprzętów bądź pomieszczeń oddanych do użytku Gość zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po wejściu do domku.

  14. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie.

  15. Ze względu na wymagania ochrony ppoż. oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach zabrania się używania urządzeń grzewczych oraz dodatkowych urządzeń elektrycznych, za wyjątkiem zainstalowanych przez Właściciela Ośrodka.

  16. W Ośrodku Wypoczynkowym „ZŁOTA PLAŻA” obowiązuje cisza nocna trwająca od 22:00 do 6:00 rano.

  17. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Kierownik jest uprawniony do odmowy dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

  18. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe
  z jego winy lub winy odwiedzających i zostanie obciążony kosztami według cennika.

  19. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany zgłosić personelowi osobiście o swoim wyjeździe, przekazać domek
  do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze Kierownikowi Ośrodka.

  20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach mienie Gości.

  21. Na terenie całego Ośrodka „ZŁOTA PLAŻA” obowiązuje zakaz wprowadzania psów.

  22. Gość może złożyć reklamację, wnioski lub uwagi najpóźniej w dniu wyjazdu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u kierownika Ośrodka. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

  23. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających
  w nim Gości oraz kradzieży i zniszczenia mienia. Zaleca się gościom wykupienie polisy wczasowej od NNW we własnym zakresie.

  24. Goście Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i ppoż.
  oraz stosować się, w sytuacjach wyjątkowych, do próśb pracowników obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez Gości Ośrodka zasad zawartych w regulaminie oraz zarządzeniach.

  25. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej www.skorzecin-zlotaplaza.pl i w drodze indywidualnego zapoznania się z nim przy otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji.

  © 2016 Złota Plaża. Wszelkie prawa zastrzeżone realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl